Tổng Doanh Trưởng Ở Cổ Đại Làm Ruộng
6 chương
14

Tổng Doanh Trưởng Ở Cổ Đại Làm Ruộng

0 lượt theo dõi
Thống kê tháng
Đề cử
0 lượt
Lượt xem
#Top 10+
Đọc truyện
0 lượt
Đề cử tháng
#Top 10+
Lượt xem tháng

Giới thiệu

Vân Xuyên xuất thân nghèo hèn, lăn lê bò lết trở thành cơ giáp chiến sĩ, phục dịch tại tiền tuyến mười lăm năm, lập vô số chiến công, thuận lý thành chương hỗn tới chức vị tổng doanh trưởng. Đáng tiếc ngồi chưa nóng bao lâu, đã gặp phải hố đen vũ trụ, người mang cơ giáp xuyên tiến cổ đại.

Bạn phải đăng nhập mới có thể bình luận
Tổng 0 bình luận
Xem thêm bình luận

Bạn phải đăng nhập mới có thể tặng xu

Top tặng xu