HAI

Về Bản Quyền

  1. Vieread.com luôn ý thức rõ ràng về việc tôn trọng bản quyền của các tác giả, tác phẩm, các sản phẩm trí tuệ.
  2. Vieread.com là một nền tảng mở, mọi thành viên có quyền đăng truyện do mình sáng tác hoặc dịch từ các ngôn ngữ khác.
  3. Vieread.com luôn cố gắng đảm bảo rằng tất cả nội dung trong hệ thống đều hợp pháp, nhưng chúng tôi không cam kết chắc chắn rằng có thể kiểm soát mọi thông tin trên ứng dụng.
  4. Vieread.com sẽ sử dụng mọi biện pháp về công nghệ như gỡ bỏ, cấm IP đối với các tác phẩm có vấn đề với bản quyền hoặc được tác giả gốc yêu cầu.
  5. Những tác phẩm đăng tải trên Vieread.com đều do tác giả sở hữu bản quyền, Vieread.com chỉ chịu trách nhiệm hiển thị, phân phối tác phẩm trên hệ thống.
  6. Vieread.com không có trách nhiệm truy cứu, kiện tụng và phân giải đối với các tác phẩm đăng tải trên hệ thống.

Tất cả các vấn đề liên quan tới bản quyền, vui lòng liên hệ trực tiếp qua email qtv.vieread.com

Bình luận

Bạn phải Đăng nhập trước khi bình luận