HAI

Chính Sách Bảo Mật

Vieread.com đảm bảo các điều sau về tính riêng tư của người tham gia hoạt động tại tất cả các website trong hệ thống:

  1. Không tiết lộ địa chỉ email, hay các thông tin cần bảo mật khác cho bên thứ 3, trừ khi bạn vi phạm nội quy.
  2. Không tiết lộ địa chỉ IP cho bên thứ 3.
  3. Hệ thống Vieread.com lưu trữ các hoạt động mang tính công khai khi bạn tham gia hoạt động gồm: các hoạt động chung về truyện và hoạt động chung về tài khoản.
  4. Các thông tin bạn nhập vào website hầu hết đều là các thông tin công khai, chúng tôi không yêu cầu cung cấp những thông tin cá nhân khác, không liên quan đến website.
Bình luận

Bạn phải Đăng nhập trước khi bình luận

HAI

Đây là fanpage của bọn mình bạn nhé: https://www.facebook.com/doctruyencungtacgia

Krokis

Cho em hỏi cách liên lạc với fanpage ạ