profile_image
Lãnh Băng Sơn
Tài khoản
Cấp độ tác giả

Tập sự

Cấp bán chuyên: 39.722%

Cấp độ quản trị

Thành viên

Số xu đang có

470238

Hồ sơ
Giới thiệu


Truyện đang theo dõi
Lãnh Băng Sơn

Tác giả


Xin chào các bạn, mình chuyên viết truyện tinh tế - cơ giáp nhé! 

Xem bài này
Xem thêm